Oerstroom Academie

LEREN TRANSFORMEREN

We bevinden ons collectief in een ruimte van niet-weten


De oude systemen werken niet meer. Het nieuwe is er ook nog niet echt. Wel in onze dromen, in ons hart, maar nog niet altijd in de wereld om ons heen. Daar zien we nog veel oude structuren. We willen ze wel veranderen, maar weten niet hoe. Of we vertrouwen er niet op dat het ons zal lukken.

'Systemen kun je niet veranderen en als het al kan dan moet je wel met heel veel mensen zijn, die allemaal hetzelfde willen. En dan kost het heel veel tijd... Toch?'

Oerstroom kijkt anders naar systemen. Wij kijken op een holistische, systemische manier. Misschien doe jij dat ook al. Dan weet je dat de druk van een systeem heel sterk is, maar dat ieder individu de kracht heeft om het hele systeem te veranderen. Denk aan Rosa Parks. Toen zij als zwarte vrouw weigerde op te staan in de bus, zodat een blanke kon gaan zitten, veranderde alles om haar heen.

 

We zitten vast in wat we kennen


Transformatie is een proces dat ineens plaatsvindt. De oude vorm verdwijnt en de nieuwe verschijnt. Zoals een vlinder verschijnt uit de bouwstenen van de rups. We zijn vergeten dat het leven een aaneenschakeling van wonderen is, waar we zelf invloed op uitoefenen. Het vervelende is dat we (uit angst) zo'n sterke neiging hebben om vast te houden aan wat we kennen. Maar als je doet wat je deed... dan krijg je wat je kreeg.

Met onze gedachten, gevoelens en daden scheppen we onze werkelijkheid. We kiezen zelf in welke wereld we willen leven. Waarschijnlijk weet je dat wel, maar lijkt het in de praktijk niet echt te lukken en ben je het vertrouwen erin een beetje kwijtgeraakt. De matrix waarin we eeuwenlang hebben geleefd, is dan ook heel hardnekkig. We zijn als het ware geprogrammeerd. En het is niet eenvoudig om jezelf te deprogrammeren.

We zitten vast in wat we kennen. We zijn nog steeds rups. Of we zitten in de coconfase. En die is niet zo prettig. Alles lijkt uiteen te vallen en je hebt nog geen idee wat er voor in de plaats gaat komen. Misschien ben je al wel een vlinder aan het worden en wcht je op de eerste zonnestralen, misschien vlieg je nu nog niet omdat je vleugels nog nat zijn, misschien ben je er bijna!

 

Bevrijd van de oude patronen


We zijn allemaal leraar en leerling, samen onderweg naar een nieuwe wereld. Het enige ding is, zolang de oude structuren, het systeem van verbindingen in onze cellen onaangeroerd blijft, gaat het roer niet om. De grote ommekeer gaat pas komen als er genoeg mensen bevrijd zijn van die oude patronen.

Jij kunt degene zijn, die het verschil maakt. Jij kunt het werk doen, en daarmee heling brengen voor al je voorouders en al diegenen die na je komen. Jij kunt degene zijn die de oude systemen uiteen doet vallen en zo de Nieuwe Aarde wakker kust. Jij kunt een vlinder zijn. Jij kunt een voorbeeld zijn. Een gids. Als jij je leven weet te ontwarren, dan kun je anderen laten zien hoe het werkt.

Hoe zou dat zijn?

 


Ben jij die roepende in de woestijn?

Werk jij in of rond het onderwijs en ben jij een échte veranderaar, die ten diepste beseft dat radicale transformatie van het onderwijs noodzakelijk is? Vecht je al jaren tegen het systeem, ookal wordt je er soms moedeloos van? Frustreert het je mateloos dat je anderen niet meekrijgt? Ben jij bereid om zelf de verandering te zijn en wil je leren hoe je anderen daarin meer als vanzelf meekrijgt?

Geef je dan op voor de opleiding die op 7 september start.

Je leert werken met het superkrachtige instrument 'De Hele Weg', dat de meest complexe organisatievraagstukken verandert in duurzame oplossingen. Het is een ontwikkelingsgerichte methodiek met een verbluffende eenvoud, diepgang en reikwijdte.

Ondertussen maak je zelf ook grote stappen in jouw persoonlijke leiderschap én in je coachvaardigheden.

Ben jij altijd op zoek naar manieren om jezelf en de mensen die je begeleidt verder brengt in hun persoonlijke ontwikkeling? Word je blij van een werkwijze die je naar de kern brengt in complexe vraagstukken? Een methodiek die diepe inzichten geeft waar eerst verwarring gevoeld werd? Een stappenplan dat nieuwe oplossingen aanreikt, verbanden zichtbaar maakt en een diepgevoeld vertrouwen oplevert?

Wil je deze manier van werken zelf leren toepassen om jouw missie kracht bij te zetten en jouw persoonlijke impact in je dagelijkse praktijk een boost te geven?

Schrijf je dan nu in voor deze opleiding!

 

Op 7 september start op dinsdagen een tweewekelijkse groep, tot 30 november.

• 7 groepsbijeenkomsten via zoom op dinsdag- of donderdagavond;
• 2 individuele sessies met Eliyah en Rosa, om zelf De hele Weg te doorlopen;
• Groeiboek 'Werken met De Hele Weg'.

Wil je meer weten?
Stuur een mailtje naar welkom@oerstroom.com of bel 06 833 955 85.

De hele weg is een krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling en organisatievernieuwing. Het brengt je handelen in lijn met je visie, vanuit eigen autonomie. Het verbindt en opent alle mogelijke perspectieven. En het geeft energie!

 

De hele weg biedt inzicht in complexe vraagstukken, geeft richting en diepgang aan ontwikkelgesprekken, vergemakkelijkt besluitvorming, stimuleert creativiteit en nodigt uit tot ondernemend leren vanuit intrinsieke motivatie.

 

Een hele weg doorbraaksessie kan online of op locatie. Individueel of in een groep. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? Geef je op, dan prikken we een datum. Als je nog vragen hebt, neem gerust contact op.

Gedurende dit prachtige intensieve traject zal jouw school, jouw team, een enorme groeispurt doormaken. We bemoeien ons niet met wat je doet en hoe je het doet. Dat weet je zelf het beste. Wel kijken we naar waarom je doet wat je doet. We nemen blokkades weg uit de onderstroom. Dat maakt een wereld van verschil. 

Is dit wat je wilt?

• Een open, lerende cultuur

• Meer energie en synergie

• Betere communicatie en samenwerking

• Gezien, gehoord en gewaardeerd voelen

• Ruimte voor eigenheid

• Vertrouwen in jezelf en elkaar

• Plezier, creativiteit, intuitie en flow

• Duurzame basis voor ontwikkelingsgericht onderwijs.

Oerstroom heeft een uniek programma ontwikkeld, waarbinnen je dat allemaal gaat bereiken. Dat beloven we. Wat we van jouw vragen is een heel groot verlangen om zelf de verandering te zijn. Dan gaat het lukken, zonder twijfel.

Praktisch

Voor wie: basisscholen
Duur: 3-6 maanden
Groepsgrootte tot 30 teamleden
Programma is altijd maatwerk
6 trainingsdagen op locatie
Tijd: van 15.00 - 21.00 uur (of in overleg)
minimaal 30 uur individuele coaching ter ondersteuning

Vraag onze folder aan via welkom@oerstroom.com of maak meteen een afspraak voor een gratis intake.


Visie/missie traject

Start with WHY - Onderwijs vormgeven vanuit geïnspireerde visie

Iedere school heeft een visie op de plank liggen. Meestal zijn het prachtige woorden. De vraag is: worden ze ook echt gedeeld, gevoeld en geleefd? Door iedereen? Ook als de cito-scores tegenvallen of als het inspectiebezoek voor de deur staat? We willen het allemaal, het kind centraal stellen, ieder kind optimale kansen geven voor ontwikkeling. In ons hart willen we het. Ons handelen is echter niet altijd in lijn met wat we zouden willen beloven. Want als de druk van buiten, van boven te groot is, dan vervallen we in overlevingsgedrag.

Dan gaan we controleren. Beheersen. Straffen, belonen. Dan gebruiken we onze macht. Verschuilen we ons achter onze onmacht. Dat is heel menselijk, dat doet ons brein, dat als positieve intentie heeft om ons veilig te houden. Er bestaat een kloof tussen visie en praktijk. Moeten we die visie dan maar minder serieus nemen? Nee, juist niet! Het is heel belangrijk om met elkaar een echt gedragen, gevoelde visie te formuleren. En een missie, ambities. 

Het is de kunst om die visie vervolgens ook echt te gaan leven. Wat betekent het, dat we hierin geloven? Wat betekent dat voor de inrichting van ons onderwijs? Hebben we het lef om aan de voorkant radicale keuzes te maken? Hoe kunnen we voorkomen dat we terugvallen in 'oud gedrag'? In angst-gedreven handelen?

Is jouw school er aan toe om de visie te herzien? Is het jullie bedoeling om er vervolgens ook echt naar te gaan leven? Laat Oerstroom het proces begeleiden, dan weet je zeker dat je visie echt gaat leven.

 


Meer weten? Neem contact op voor een gratis kennismaking